• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข้อมูลพรรณไม้
สัตตบรรณ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Alstonia scholaris (L.) R.Br.

 

ชื่อวงศ์  :  APOCYNACEAE

 

ชื่อสามัญ  :  Devil Tree, White Cheesewood

 

ชื่ออื่นๆ  :  จะบัน, ตีนเป็ด, ตีนเป็ดขาว, บะชา, ปูลา, ปูแล. หัสบรรณ, พญาสัตบรรณ

 

ถิ่นกำเนิด  :  หมู่เกาะโซโลมอนและมาเลเซีย ถิ่นดั่งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 เมตร ทุกส่วนมียางขาว ใบ เดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ 4 – 8 ใบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5 - 5 ซม. ยาว 9 - 18 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีขาวแกมเขียวออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่ม กลีบเลี้ยง 5 กลีบมีขน กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ กลางดอกมีขนแน่น เกสรตัวผู้ติดอยู่ตรงกลางหลอดกลีบดอก ผล ออกเป็นคู่ กว้าง 2 - 3 มม. ยาว 21 - 56 ซม. แตกนิดเดียว ผิวเกลี้ยง เมล็ดมีขนยาว สีขาว

 

ประโยชน์  :  เปลือกแก้ไข้มาเลเรีย ขับน้ำนม รากเป็นยาขับลมในลำไส้ เมล็ดเป็นพิษ