• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8 สิงหาคม 2554

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางสร้อยทิพย์ ไตรฤทธิ์ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ศาลาดุสิดาลัย  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔