• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
27 กันยายน 2560

   นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะผู้บริหารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เมก้า คลาสิก ๒๐๐๗ สมทบทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓