• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์ : (+66) 0 3434 0155-6
โทรสาร : (+66) 0 3434 0157-8
E-mail : nakhonpathom@moi.go.th